Tilda Publishing
ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
 
Eesti energeetika varustuskindlus ja julgeolek
Spetsialiseerumised „Soojusmajandus“ ja „Kaugküte ja kaugjahutus“
Koolituse raames räägime väga olulistest ja aktuaalsetest probleemidest - kas Eestil on tagatud piisav varustuskindlus erinevates energeetika sektorites? Mis juhtub kui Venemaalt ei tule enam gaasi, kas meie soojusenergia sektor tuleb toime? Kas ühendus Venemaa elektrienergia süsteemidega paneb ka meie süsteemi ohu alla? Kui aga rakenduvad sanktsioonid Venemaa nafta tarnete suhtes - kuidas mõjutab see meie transpordisektorit?
1.04 koolituse päevakava
Toimumiskoht: online, MS Teams keskkonnas
12:15 - 13:00
12:15 - 13:00
Karlis Goldstein
MSc, Euroopa Komisjoni poliitika assistent
Euroopa Liidu energiavaldkonna muudatused seoses energiaallikate impordiga Venemaalt
13:00 - 13:45
13:00 - 13:45
Oleg Tsernobrovkin
MSc, Elering energiasüsteemi planeerimise talituse juhataja
Eesti elektrisüsteemi sõltuvus Venemaast ja desünkronisatsioon
13:45 - 14:45
13:45 - 14:45
Kohvipaus
14:45 - 15:30
14:45 - 15:30
Igor Krupenski
PhD, TalTech Energiatehnoloogia instituudi lektor
Eesti soojusenergia sektori sõltuvus maagaasi impordist. Mitmekesistamine ja alternatiivid
15:30 - 16:00
15:30 - 16:00
Mart Raamat
MA, Eesti Õliühingu tegevjuht
Transport. Nafta energiaallikate import ja varustuskindlus
Koolituse läbinud saavad soojusenergeetikainseneri kutseala „Soojusmajandus“ spetsialiseerumisel täienduskoolituse punkte: 2 TP ning kutseala „Kaugküte ja kaugjahutus“ spetsialiseerumisel täienduskoolituse punkte: 2 TP
Koolituse hind
99€
ESTIS liikmele 80€
+km
+km
Hinnad registreerimisel kuni 30.03.2022 kl 23:59
Alates 31.03.2022 kõikidele hinnadele lisandub +10€.
Registreerimine lõppeb 31.03.2022 kl 23:59
❌ REGISTREERIMINE SULETUD
Kogu tulu meie koolitustelt suuname laste haridusprojektidele
Energeetikaalane haridusprogramm koolidele
Enerhack Education
tõstame noorte teadlikkust energeetika alal → www.enerhack.education
Energeetika huviring TalTechis
Enerhack Me
energeetika lastele lihtsaks katsete kaudu → www.enerhack.me
© 2021 MTÜ Enerhack Foundation
Tingimused