Tilda Publishing
ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
 
Primaarenergia kaalumistegurid - praktiline kogemus
Ehitiste energiatõhususe kutseala
31.01 koolituse päevakava
Toimumiskoht: online, MS Teams keskkonnas
12:00 – 12:15
12:00 – 12:15
Sissejuhatus
12:15 – 13:00
12:15 – 13:00
Jarek Kurnitski
PhD, TalTech, Ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor
Kaalumis- ja eriheitetegurite arvutamine hoonete energiatõhususe direktiivi ja olelusringi süsinikujalajälje kontekstis
13:00 – 13:45
13:00 – 13:45
Eduard Latõsov
PhD, TalTech Energiatehnoloogia Instituudi dotsent
Kaalumistegurite olemus ja kasutamise põhitõed
13:45– 14:30
13:45– 14:30
Kohvipaus
14:30 – 15:15
14:30 – 15:15
Indrek Raide
MSc, Nordic Energy Solutions juhatuse liige
Praktiline näide hoone energiatõhususe arvutusest (kaugküte / gaas / soojuspump + päikesepaneelide optsioon)
15:15 – 16:00
15:15 – 16:00
Igor Krupenski
PhD, HeatConsult OÜ juhatuse liige
Praktiline kogemus: kaalumistegurite mõju arendustele
Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte 4 TP ning Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituse punktid (küte ja ventilatsiooni alal) 3,5 TP
Koolituse hind
99€
EKVÜ liikmele 80€
+km
+km
Hinnad registreerimisel kuni 29.01.2022 kl 23:59
Alates 30.01.2022 kõikidele hinnadele lisandub +10€.
Registreerimine lõppeb 30.01.2022 kl 23:59
❌ REGISTREERIMINE SULETUD
© 2021 MTÜ Enerhack Foundation
Tingimused