Tilda Publishing
ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
 
Kaugküttetorustike kavandamine
Baaskursus projekteerijatele, ehitajatele, omanikujärelevalvele
21.04 koolituse päevakava
Toimumiskoht: online, MS Teams keskkonnas
12:00 - 12:30
12:00 - 12:30
Igor Krupenski
PhD, TalTech Energiatehnoloogia instituudi lektor
12:30 - 14:00
12:30 - 14:00
Aleksandr Ledvanov
MSc, HeatConsult juhatuse liige
14:00 - 14:30
14:00 - 14:30
Kohvipaus
14:30 - 16:00
14:30 - 16:00
Aleksandr Ledvanov
MSc, HeatConsult juhatuse liige

Kursuse programm


1. OSA (ÜLDINE): Igor Krupenski

 • Kaugkütte normdokumendid (kaugkütteseadus, kaugkütte piirkonnad)
 • Energiatõhusus ja kaugküte (primaarenergia kaalumistegurid ja võrdlus teiste kütustega)
 • Kaugkütte maksumus Eestis
 • Kaugküte vs Lokaalküte
 • Kaugküte põlvkonnad (1, 2, 3, 4) + perspektiivid tulevikus
 • Kaugküte innovatiivsed lahendused

2. OSA (TEHNILINE): Aleksandr Ledvanov

Mis on kaugküttetorustik?
 • Mis komponentidest see koosneb
 • Materjalide variandid
 • Mis on seotud süsteem

Standardid (millest lähtuda?)

Eelisoleeritud süsteemi põhimõtted.
 • Seotud süsteemi erisused ja nendega arvestamine
 • Pinge torustikus, piirid
 • Hõõrdejõud ja selle mõju süsteemile
 • Pikenemine ja selle mõju süsteemile. Pikenemine maa sees ja maa peal / kanalis
 • Projektide klassid (A, B, C)

Kinnistoed eelisoleeritud süsteemis (virtuaalsed vs reaalsed; võrdlemine kanalis süsteemiga)

Paigaldamine
 • Kaevik
 • Tagasitäide ja hõõrdekiht. Nõuded ja nende mõju süsteemile
 • Paigaldamise viisid (Pinge vähendamise võimalused)
 • Pikenemise kompenseerimine
 • Twin torude erisused

Arvutuste näidised
 • Tugevusarvutused
 • Juhendid, online kalkulaatorid, eriprogrammid

Küsimused ja vastused (soovil ka Teiepoolsed projektid / näited)
Koolituse läbinud saavad soojusenergeetikainseneri kutseala „Kaugküte ja kaugjahutus“ spetsialiseerumisel täienduskoolituse punkte: 4 TP ning Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituse punkte: 3,2 TP
Koolituse hind
99€
ESTIS liikmele 80€
+km
+km
Hinnad registreerimisel kuni 21.04.2022 kl 23:59
Alates 20.04.2022 kõikidele hinnadele lisandub +10€.
Registreerimine lõppeb 20.04.2022 kl 23:59
❌ REGISTREERIMINE SULETUD
Kogu tulu meie koolitustelt suuname laste haridusprojektidele
Energeetikaalane haridusprogramm koolidele
Enerhack Education
tõstame noorte teadlikkust energeetika alal → www.enerhack.education
Energeetika huviring TalTechis
Enerhack Me
energeetika lastele lihtsaks katsete kaudu → www.enerhack.me
© 2021 MTÜ Enerhack Foundation
Tingimused