Tilda Publishing
ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Praktiline kogemus: kaalumistegurite mõju arendustele
Energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punktid: 0.55 TP
Igor Krupenski
PhD, HeatConsult OÜ juhatuse liige
Testi sooritamine
Vastuste edastamiseks kontrollimisele palun vajuta "Saada".
1. EPBD direktiivi eelnõu alusel peavad kõik uued hooned olema ZEB alates ... aastast.
2. Vastavalt hoone energiatõhususe miinimumnõuete määrusele on tõhusa kaugküte kaalumistegur
3. Kui hoone soojusvarustuseks kasutatakse ainult kütusevabadest taastuvatest allikatest muundatud soojusenergiat vastavalt kaugkütteseadusele, kas siis isik, kelle omandis või valduses on kaugküttepiirkonnas asuv, ehitatav või rekonstrueeritav hoone on kohustatud liituma kaugküttevõrguga?
4. Millistel erandjuhtudel saab ehitada B-klassi hooneid? (Valida saab mitu õiget vastust)
5. Kus asub Eesti esimene ja ainus soojussalvesti?
© 2021 MTÜ Enerhack Foundation
Tingimused