Tilda Publishing
ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
 
Hooneautomaatika
Aivar Kukk
Volitatud insener tase 8 (HVAC)

Alates 1.04.2022 kehtib uus standard EVS-EN ISO 52120-1:2022, mis asendab standardit EVS-EN 15232-1:2017.

Osa sellest teemast on ka juba seadusandluses ning normides. Ent tegelikus ehituspraktikas? Anname ülevaate tänapäeva hooneautomaatika võimalustest juhtida tegelikku hoone kasutust, seda nii sisekliima tagamise kui ka energiasäästu võtmes. Puudutame ventilatsiooni süsteemide ja juhtimise valikuid, ka sagedasemaid vigu juhtimisel ning eri süsteemide koostööl, keskendume sisekliima ning energiasäästu tegelikule realiseerimisele automaatika abil.
Sellel koolitusel ei lähe me liiga sügavutti IT ja Hooneautomaatika riistvara ning andmeedastuse ning -kaitse teemasse. Fookus on süsteemi ülesehitusel ja sidustamisel tehnosüsteemidega.
3.05 koolituse päevakava
Toimumiskoht: online, MS Teams keskkonnas
12:00 – 12:15
12:00 – 12:15
Sissejuhatus
12:15 – 13:30
12:15 – 13:30
Loengu I osa
Aivar Kukk
13:30 – 14:30
13:30 – 14:30
Lõunapaus
14:30 – 15:15
14:30 – 15:15
Loengu II osa
Aivar Kukk
15:15 – 15:45
15:15 – 15:45
Küsimused lektorile ja kokkuvõte seminarist
Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte 4 TP ning Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituse punktid küte ja ventilatsiooni alal 3.3 TP
Koolituse hind
99€
EKVÜ liikmele 80€
+km
+km
Hinnad registreerimisel kuni 1.05.2022 kl 23:59
Alates 1.05.2022 kõikidele hinnadele lisandub +10€.
Registreerimine lõppeb 2.05.2022 kl 23:59
❌ REGISTREERIMINE SULETUD
Kogu tulu meie koolitustelt suuname laste haridusprojektidele
Energeetikaalane haridusprogramm koolidele
Enerhack Education
tõstame noorte teadlikkust energeetika alal → www.enerhack.education
Energeetika huviring TalTechis
Enerhack Me
energeetika lastele lihtsaks katsete kaudu → www.enerhack.me
© 2021 MTÜ Enerhack Foundation
Tingimused