Tilda Publishing
ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
 
Eesti Soojustehnikainseneride Selts
Koolitused koostöös ESTIS ühinguga
Tulevased koolitused:Projektijuht: Kristiina Tammik (kristiina@enerhack.ee, 55679739)
Teavitame registreerimise avanemisest
Liitu uudiskirjaga ning saadame sulle kirja, kui avaneb registreerimine ESTIS koolitustele
Toimunud koolitused
09.01.2023 Soojuspumpade projekteerimine vaata lähemalt →

31.10.2022 Isolatsiooni praktilised lahendused vaata lähemalt →

10.10.2022 Energiaturgude jätkukoolitus vaata lähemalt →

19.09.2022 Asenduskütused maagaasile vaata lähemalt →

05.09.2022 Energiaturu olemus ja perspektiiv vaata lähemalt →

29-30.06.2022 Soojusvõrkude projekteerijate täiendkoolitus (lektor: tippinsener Bjarne K. Jepsen), vaata lähemalt →

16.05.2022 3D kaugkütte ja KVJ torustike projekteerimine, vaata lähemalt →

21.04.2022 Kaugküttetorustike kavandamine, vaata lähemalt →

1.04.2022 Eesti energeetika varustuskindlus ja julgeolek, vaata lähemalt →

4.03.2022 Kaugjahutus mujal Maailmas, vaata lähemalt →

18.02.2022 Kaugküte mujal Maailmas, vaata lähemalt →

4.02.2022 Kaugkütte hinnad. Eri osapoolte seisukohalt, vaata lähemalt →

21.01.2022 Geotermaalenergia potentsiaal kaugküttevõrkudes, vaata lähemalt →

3.12.2021 Soojusmajanduse arengu strateegiad erinevate piirkondade ja ettevõtete näitel, vaata lähemalt →

26.11.2021 Uute jaamade ja elektritaristu arendamine, vaata lähemalt →

05.11.2021 Biometaani, gaasi ja vesiniku areng Eestis, vaata lähemalt →

29.10.2021 Kaugjahutuse areng ja uute tehnoloogiate juurutamine, vaata lähemalt →

22.10.2021 Uued tehnoloogiad kaugküttes, vaata lähemalt →
Kogu tulu meie koolitustelt suuname laste haridusprojektidele
Energeetikaalane haridusprogramm koolidele
Enerhack Education
tõstame noorte teadlikkust energeetika alal → www.enerhack.education
Energeetika linnalaager TalTechis
Enerhack Camp
energeetika lastele lihtsaks katsete kaudu → www.enerhack.camp
© 2021 MTÜ Enerhack Foundation