Tilda Publishing
ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
 
Koolitus: Energiaturu olemus ja perspektiiv
Spetsialiseerumised „Kaugküte ja kaugjahutus“, "Gaasiseadmed- ja paigaldised", "Soojusmajandus"
05.09 toimub koolitus mille läbimisel saab osaleja tervikliku ülevaate energiaturgude toimimist:

 • elektrituru majanduslik taust, kuidas börs ja turg toimib
 • maagaasi turg - hetkeolukord, põhimõtted ja perspektiiv, kuidas LNG seda mõjutama hakkab
 • soojusenergia turg - konkurentsiameti regulatsioonid, hinna kujunemised , põhimõtted, majanduslik taust, seadusandlus
 • monopoolsete energiaettevõtete majandusregulatsioon või hinnaregulatsioon
 • bilansienergia turg, põhimõtted, seadusandlus
 • reservvõimsuste turg, põhimõtted, seadusandlus

Lektoriteks on:
 • PhD Märt Ots, 2008-2022 Konkurentsiameti peadirektor, 2001-2007 Energiaturu Inspektsiooni peadirektor. Märt Ots on kaitsnud 2016.aastal doktoritööd teemal "Hinnaregulatsiooni praktiline rakendamine energeetika sektoris"
 • Elering AS esindaja
05.09 koolituse päevakava
Toimumiskoht: online, MS Teams keskkonnas
12:00 - 12:15
12:00 - 12:15
PhD Igor Krupenski
TalTech Energiatehnoloogia Instituudi lektor
Sissejuhatus
12:15 - 13:45
12:15 - 13:45
PhD Märt Ots
Ettevõtlus ja infotehnoloogia ministri nõunik
 • Elektriturg (majanduslik taust, börsi ja turu toimimine)
 • Soojusenergia turg (regulatsioonid, hinna kujunemised , põhimõtted, majanduslik taust, seadusandlus)
13:45 - 14:15
13:45 - 14:15
Kohvipaus
14:15 - 15:00
14:15 - 15:00
PhD Märt Ots
Ettevõtlus ja infotehnoloogia ministri nõunik
 • Maagaasi turg (hetkeolukord, põhimõtted ja perspektiiv, LNG mõju)
 • Monopoolsed energiaettevõtted (majandusregulatsioon, hinnaregulatsioon)
15:00 - 15:45
15:00 - 15:45
Marie Kalmet
Elering AS, süsteemiteenuste juht
 • Bilansienergia turg, põhimõtted, seadusandlus
 • Reservvõimsuste turg, põhimõtted, seadusandlus
Koolituse läbinud saavad soojusenergeetikainseneri kutseala „Kaugküte ja kaugjahutus“ spetsialiseerumisel täienduskoolituse punkte: 1,5 TP, „Gaasiseadmed- ja paigaldised“ spetsialiseerumisel täienduskoolituse punkte: 1 TP, „Soojusmajandus“ spetsialiseerumisel täienduskoolituse punkte: 1,5 TP
Koolituse hind
99€
ESTIS liikmele 80€
+km
+km
Hinnad registreerimisel kuni 02.09.2022 kl 23:59
Alates 03.09.2022 kõikidele hinnadele lisandub +10€.
Registreerimine lõppeb 04.09.2022 kl 23:59
Registreeri koolitusele
Võtame ühendust ja edastame arve tasumiseks

05.09.2022

Energiaturu olemus ja perspektiiv

Palun sisetage allpool vajalikud kontaktandmed
Kogu tulu meie koolitustelt suuname laste haridusprojektidele
Energeetikaalane haridusprogramm koolidele
Enerhack Education
tõstame noorte teadlikkust energeetika alal → www.enerhack.education
Energeetika linnalaager TalTechis
Enerhack Camp
energeetika lastele lihtsaks katsete kaudu → www.enerhack.camp
© 2022 MTÜ Enerhack Foundation