Tilda Publishing
ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
 
Biometaani praktilised lahendused
Spetsialiseerumine "Gaasiseadmed- ja paigaldised"
Eesti Biogaasi
Assotsiatsioon
11.02 koolituse päevakava
Toimumiskoht: online, MS Teams keskkonnas
11:45 – 12:00
11:45 – 12:00
Sissejuhatus
12:00 – 13:00
12:00 – 13:00
Ahto Oja
MSc, Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni juhatuse esimees
Biometaani tootmine põllumajandusjäätmetest. Biogaasi puhastamine, tootmisvõimalused ja biometaani edasine kasutamine transpordisektoris
13:00 – 14:00
13:00 – 14:00
John Cosmo Dwelle 🇩🇪
MSc, Technical University Munich, Head of Department Business Development, Sustainability and Politics, Saksamaa
Biomethane for Europe, loeng inglise keeles
14:00– 14:30
14:00– 14:30
Kohvipaus
14:30 – 15:30
14:30 – 15:30
Kaur Sarv
PhD, Scania Baltics keskkonnasäästlike transpordilahenduste juht
Biometaani kasutamine kaubaveos. Biometaani tulevik transpordisektoris. Scania kogemus.
Koolituse läbinud saavad soojusenergeetikainseneri kutseala („Gaasiseadmed- ja paigaldised“ spetsialiseerumisel) täienduskoolituse punkte: 3,5 TP
Koolituse hind
99€
EBA liikmele 80€
+km
+km
Hinnad registreerimisel kuni 9.02.2022 kl 23:59
Alates 10.02.2022 kõikidele hinnadele lisandub +10€.
Registreerimine lõppeb 10.02.2022 kl 23:59
❌ REGISTREERIMINE SULETUD
Kogu tulu meie koolitustelt suuname laste haridusprojektidele
Energeetikaalane haridusprogramm koolidele
Enerhack Education
tõstame noorte teadlikkust energeetika alal → www.enerhack.education
Energeetika huviring TalTechis
Enerhack Me
energeetika lastele lihtsaks katsete kaudu → www.enerhack.me
© 2021 MTÜ Enerhack Foundation
Tingimused