Tilda Publishing
ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
 
Biogaasi praktilised lahendused
Spetsialiseerumine "Gaasiseadmed- ja paigaldised"
Eesti Biogaasi
Assotsiatsioon
28.01 koolituse päevakava
Toimumiskoht: online, MS Teams keskkonnas
11:45 – 12:00
11:45 – 12:00
Sissejuhatus
12:00 – 13:00
12:00 – 13:00
Tyge Kjær 🇩🇰
MSc, Associate Professor, Department of People and Technology, Department of Environmental, Social and Spatial Change, Roskilde University, Denmark
Producing biogas from seaweed. Opportunities for coastal zones to produce sustainable energy. Issues, profits and appliance, loeng inglise keeles
13:00 – 14:00
13:00 – 14:00
Kersti Luzkov
Kvaliteedi- ja keskkonnajuht, AS Estonian Cell
Kuidas rakendada 50GWh biogaasi tootmisprotsessis. Estonia Cell AS kogemus. Kuidas toimub biogaasi tootmine, kasutamine ja biogaasi potentsiaal biometaaniks muundamiseks
14:00– 14:15
14:00– 14:15
Kohvipaus
14:15 – 15:00
14:15 – 15:00
Liisa Mällo
MSc, Taastuvenergia valdkonnajuht, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Riigi finantstugi ja poliitika biogaasi tootmiseks ja rakendamiseks. Mis projekte on riik juba toetanud ning mis projektid võivad saada toetust tulevikus
15:00 – 15:30
15:00 – 15:30
Ivar Ruubel
MSc, Projektijuht, AS Tallinna Vesi
Biogaasi tootmine reoveepuhastuses. Tallinna Vesi AS praktiline kogemus Paljassaare reoveepuhastusjaama alusel - minevik, olevik ja tulevik
Koolituse läbinud saavad soojusenergeetikainseneri kutseala („Gaasiseadmed- ja paigaldised“ spetsialiseerumisel) täienduskoolituse punkte: 3,5 TP
Koolituse hind
99€
EBA liikmele 80€
+km
+km
Hinnad registreerimisel kuni 26.01.2022 kl 23:59
Alates 27.01.2022 kõikidele hinnadele lisandub +10€.
Registreerimine lõppeb 27.01.2022 kl 23:59
❌ REGISTREERIMINE SULETUD
© 2021 MTÜ Enerhack Foundation
Tingimused