Tilda Publishing
ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
 
Biogaasi ja biometaani konkurentsivõimelisus
praeguses turuolukorras
Spetsialiseerumine "Gaasiseadmed- ja paigaldised"
Eesti Biogaasi
Assotsiatsioon
Koolituse Teemad:

- Biogaasi ja biometaani tootmise hetkeolukord ja potentsiaal - kas tasuks tootmist suurendada?
- Eesti turuolukord ja toetused
- Biogaasi ja biometaani kasutusvaldkonnad ja tuleviku suunad
- Konkurentsivõime maagaasiga
-Biometaani tootmise ja tarbimise tõendamise riiklikud lahendused

Koolituse lektorid:

Kristjan Stroom - Eesti Biogaas OÜ tegevjuht
Siim Tenno - Bioforce OÜ juhatuse liige
Kristjan Lepp - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna arendusnõunik
Kadri-Liis Rehtla - Eleringi taastuvenergia projektijuht

Koolituse päevakava
11.01.2023
Toimumiskoht: online, MS Teams keskkonnas
12:00– 12:15
12:00– 12:15
Sissejuhatus
12:15 – 13:00
12:15 – 13:00
Kristjan Stroom
MSc, Eesti Biogaasi OÜ tegevjuht
13:00 – 13:45
13:00 – 13:45
Siim Tenno
MSc, Bioforce OÜ juhatuse liige
13:45– 14:15
13:45– 14:15
Kohvipaus
14:15 – 15:00
14:15 – 15:00
Kristjan Lepp
MSc, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna arendusnõunik
15:00 – 15:45
15:00 – 15:45
Kadri-Liis Rehtla 
MEng, Eleringi taastuvenergia projektijuht

15:45– 16:00
15:45– 16:00
Kokkuvõte koolitusest
Koolituse läbinud saavad soojusenergeetikainseneri kutseala („Gaasiseadmed- ja paigaldised“ spetsialiseerumisel) täienduskoolituse punkte: 4 TP
Koolituse hind
129€
EBA liikmele 110€
+km
+km
Hinnad registreerimisel kuni 09.11.2022 kl 23:59
Alates 10.11.2022 kõikidele hinnadele lisandub +10€.
Registreerimine lõppeb 10.11.2022 kl 23:59
Mittetöötavale TalTech tudengile 15 eurot
Kogu tulu meie koolitustelt suuname laste haridusprojektidele
Energeetikaalane haridusprogramm koolidele
Enerhack Education
tõstame noorte teadlikkust energeetika alal → www.enerhack.education
Energeetika huviring TalTechis
Enerhack Me
energeetika lastele lihtsaks katsete kaudu → www.enerhack.me
© 2021 MTÜ Enerhack Foundation