Tilda Publishing
ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
 
3D kaugkütte ja KVJ torustike projekteerimine
Spetsialiseerumine „Kaugküte ja kaugjahutus“
16.05 toimub 3D projekteerimise aluskoolitus mille raames näitame ka praktilist kogemust küttetorustike projekteerimisel.

Abiprofessor PhD Raido Puust (TalTech) tutvustab BIM / 3D projekteerimise alusandmeid - mis on vahe 2D ja 3D joonistel, mis on 3D projekteerimise eesmärk ja põhimõte ning mis täiendavat infot saab veel kuvada BIM süsteemis.

Kirill Jermilov (Virtex) tutvustab BIM / 3D projekteerimise praktilist osa - kuidas projekteeritakse tehnovõrke 3D-s? Kirill näitab ka reaalseid projekte ning näitab erinevust 2D projektidega.
16.05 koolituse päevakava
Toimumiskoht: online, MS Teams keskkonnas
12:15 - 13:45
12:15 - 13:45
Raido Puust
PhD, TalTech Ehituse ja arhitektuuri instituut, abiprofessor tenuuris
3D põhimõtted, 3D tarkvara, BIM projekteerimine, BIM infosisu nõuded, BIM trendid ja perspektiiv

Ehitusinfo modelleerimisest (ingl BIM ehk building information modelling) on enamik kuulnud ilmselt 3D mudelite loomise tähenduses. Samas ei ole BIMi põhiolemus mitte 3D mudel, vaid see, kuidas informatsiooni edastatakse kavandamise, projekteerimise, ehitamise ja hilisema korrashoiu etapis. Informatsiooniks võib seega olla endiselt ka 2D joonis, mis tänaseid intelligentseid lahendusi kasutades (nt 3D mudeli väljavõttena), võimaldab meil aimu saada mingist lisanüansist. Informatsiooniks on ka tabel, spetsifikatsioon, mis kirjeldab 3D mudelit/komponenti lisaomaduste tähenduses. Hiljutine EN standard EN 17412-1 pöörab tähelepanu just nimelt infovajaduse mõistele, et projektis osaline, või tellija saaks aru, kuidas ja milleks ta informatsiooni vajab/tellib, mis on need tellija infosisunõuded. Infosisu ei vaja me pelgalt informatsiooni vaatamiseks (aga sellele me oleme täna kahjuks üsna palju keskendunud), vaid ka sellele, kuidas seda informatsiooni üle kanda näiteks tellija poolt kasutatavatesse andmebaasidesse. Antud ettekandes räägime lähemalt BIMi üldistest põhimõtetest, ka sellest, kuidas see haakub BIMi põhise projekteerimisega ning kuidas vaadelda BIM infosisu nõudeid. Toome näiteid BIMi põhimõtteid kaasavatest tarkvaradest (slaidi põhiselt). Räägime põgusalt ka ehituse ühtsest klassifitseerimissüsteemist, CCI / CCI-EE, millel on kandev roll informatsiooni ühetaolisemaks esitamiseks.
13:45 - 14:45
13:45 - 14:45
Lõunapaus
14:45 - 15:30
14:45 - 15:30
Kirill Jermilov
BSc, Virtex OÜ juhataja
Praktilised näidised KVJ süsteemide (siseosa) BIM projekteerimisel
Koolituse läbinud saavad soojusenergeetikainseneri kutseala „Kaugküte ja kaugjahutus“ spetsialiseerumisel täienduskoolituse punkte: 2 TP ning Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituse punkte: 3.3 TP
Koolituse hind
99€
ESTIS liikmele 80€
+km
+km
Hinnad registreerimisel kuni 14.05.2022 kl 23:59
Alates 15.05.2022 kõikidele hinnadele lisandub +10€.
Registreerimine lõppeb 15.05.2022 kl 23:59
Registreeri koolitusele
Võtame ühendust ja edastame arve tasumiseks
Palun sisetage allpool vajalikud kontaktandmed
Kogu tulu meie koolitustelt suuname laste haridusprojektidele
Energeetikaalane haridusprogramm koolidele
Enerhack Education
tõstame noorte teadlikkust energeetika alal → www.enerhack.education
Energeetika huviring TalTechis
Enerhack Me
energeetika lastele lihtsaks katsete kaudu → www.enerhack.me
© 2021 MTÜ Enerhack Foundation
Tingimused