Tilda Publishing
ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
 
Energeetika teadmiste akadeemia
Koolitused oma ala spetsialistidelt
Tulevased koolitused
Partner: Eesti Taastuvenergia Koda
2022/2023 õppeaasta kava on koostamisel...

Vaata rohkem →
17.01.2023 Sisekliima standardi tutvustus EVS-EN 16798-1:2019 ja EVS-EN 16798-1:2019/NA:2019
registreeru →
09.02.2023 Müra sisekliima süsteemidest
registreeru →


Vaata rohkem →
Partner: Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus
Partner: Eesti Soojustehnikainseneride Selts
2022/2023 õppeaasta kava on koostamisel...

Vaata rohkem →
Partner: Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon
Partner: Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon
11.01.2023 Biogaasi ja biometaani konkurentsivõimelisus praeguses turuolukorras
registreeru →

Vaata rohkem →
Partner: Eesti Biogaasi Assotsiatsioon
International courses
16.-17.01.2023 Design of DISTRICT HEATING / DISTRICT COOLING pipelines - bonded system according to EN 13941
register →

Find more →
Kogu tulu meie koolitustelt suuname laste haridusprojektidele
Energeetikaalane haridusprogramm koolidele
Enerhack Education
tõstame noorte teadlikkust energeetika alal → www.enerhack.education
Energeetika linnalaager
Enerhack Camp
energeetika lastele lihtsaks katsete kaudu → www.enerhack.camp
673

osalejat
27

läbiviidud koolitust
89

lektorit
Meie toetajad
Meie projektidest räägitakse
Eesti Soojustehnika-inseneride Seltsi infoleht 09.2021:
"Sel suvel toimus koolilastele TalTech Energiatehnoloogia Instituudis energiaalane laager. Suve jooksul võttis laagrist osa ligi 1500 last! Suur tänu kõikidele osalejatele ja sponsoritele!
Samuti loob Enerhack energeetikaalase haridusprogrammi Eesti koolidele 5. kuni 12. klassidele."

Loe edasi →
ETV+ "Летняя студия" 13.08.21:
"Suvel toimus TalTech ülikoolis energeetikateemaline tasuta lastelaager. Laagrist rääkis lähemalt TTÜ õppejõud, teadusdoktor ja laagri kaasasutaja Igor Krupenski."

Vaata saadet →
Paekivitoodete Tehase OÜ 23.07.21:
"Paekivitoodete Tehase OÜ toetab enerhack camp lastelaagreid Tallinnas!"

Loe edasi →
Eesti Maleliit 16.08.21:
"Tallinna Tehnikaülikoolis toimub suvel suuremahuline tasuta energeetika ja male linnalaager Enerhack!"

Loe edasi →
© 2021 MTÜ Enerhack Foundation